Sundhedsprofil for Fredericia Kommune

Hvordan står det egentlig til med sundhedstilstanden i Fredericia Kommune? Det kan man se ved at kigge i ”Hvordan har du det?”-undersøgelsen.

”Hvordan har du det?”-undersøgelserne er de landsdækkende undersøgelser af danskernes trivsel og sundhedstilstand. Undersøgelserne er gennemført i 2010 og 2013 og gentages i 2017. I undersøgelserne er der blandt andet blevet spurgt til, hvor ofte man ser venner og familie, om kostvaner, motion, alkohol, stress og rygning.

Nedenfor er nogle af resultaterne fra undersøgelsen i Fredericia i 2013 fremhævet.

Generel sundhed

81,6 % af fredericianerne over 16 år vurderer deres eget sundhed som fremragende, vældig godt eller godt. Det er lidt færre end i 2010, hvor det var 83,4 %.

36,3 % af fredericianerne lider af en langvarig sygdom. Over halvdelen af dem med langvarig sygdom synes, at de har et godt, vældig godt eller fremragende helbred.

15,3 % føler sig ofte nervøse eller stressede. I 2010 var tallet 13 %. 6,8 % er ofte uønskede alene, hvilket er en anelse over niveauet for 2010, hvor det lå på 5,9 %.

Kost

18,2 % har et usundt kostmønster. Et usundt kostmønster betyder, at man enten ikke spiser nok frugt og grønt, ikke spiser nok fisk eller spiser for meget mættet fedt eller sukker. Halvdelen af dem med usundt kostmønster ønsker at spise sundere.

Rygning

21,9 % af fredericianerne ryger dagligt. Her er sket et fald siden 2010, hvor det lå på 23,7 %. 43,8 % har aldrig røget.

Alkohol

9,3 % har et ugentligt alkoholforbrug der overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for alkoholindtag, som for kvinder er max 14 genstande pr. uge og for mænd max 21 genstande pr. uge. Det er stort set uændret i forhold til 2010.

Til gengæld har der været et fald fra 2010 til 2013 i andelen, der har et forbrug der overskrider Sundhedsstyrelsens lavrisikogrænse på 7 genstande pr. uge for kvinder og 14 genstande pr. uge for mænd – fra 21,7 % i 2010 til 19,6 % i 2013.

Fysisk aktivitet

27,3 % træner moderat eller har hård fysisk aktivitet i deres fritid, mindst 4 timer om ugen. Dette er stort set uændret i forhold til 2010. 17,7 % har primært stillesiddende fritidsaktivitet.

Overvægt

18 % er svært overvægtige eller fede, dvs. de har en BMI som er over 30. Det er stigning i forhold til 2010, hvor det lå på 12 %.

 

Den nationale sundhedsprofil – ”Hvordan har du det?”

”Hvordan har du det?”-undersøgelserne er de landsdækkende undersøgelser af danskernes trivsel og sundhedstilstand. Undersøgelserne er gennemført i 2010 og 2013 og gentages i 2017

 Det er de fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed (SIF) ved Syddansk Universitet, der har gennemført undersøgelserne.

I undersøgelserne er der blandt andet blevet spurgt til, hvor ofte man ser venner og familie, om kostvaner, motion, alkohol, stress og rygning. Det er dermed en kortlægning af borgernes selvvurderede sundhed, sygelighed og sundhedsvaner.

Oplysningerne i sundhedsprofilen kan ikke hentes i registre og er således unikke. Sundhedsprofilen er et værdifuldt værktøj til arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme i kommunen.

Undersøgelsen er gennemført i alle landets kommuner, men med mindre variationer i spørgsmålene i de fem regioner. Spørgeskemaet er sendt ud til et udsnit af alle danske borgere over 16 år.

Feedback