Lokalt Naturråd for Trekantkommunerne

Regeringen har besluttet, at der skal oprettes lokale naturråd til at bistå kommunerne med udpegningen af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort

Grønt Danmarkskort er det nye nationale kort over naturrelaterede udpegninger. Formålet med Det Grønne Danmarkskort er at skabe overblik over Danmarks sammenhængende natur samt være værktøj for planlægning til endnu mere sammenhængende natur i og mellem kommuner.

Trekantkommunerne, der består af Middelfart, Haderslev, Vejen, Billund, Vejle, Fredericia og Kolding kommuner, har allerede udpeget et Grønt Danmarkskort i den fælles kommuneplan 2017-2019 for Trekantområdet. Naturrådsarbejdet vil derfor tage afsæt i denne udpegning.

Vejle og Kolding Kommune varetager i fællesskab sekretariatsbetjeningen af rådet.

Medlemmer i det Lokale Naturråd
I det lokale naturråd for Trekantområdet sidder følgende repræsentanter:

Danmarks Naturfredningsforening    
Repræsentant: Lars Rytter

Friluftsrådet   
Repræsentant Flemming Thomsen    
Suppleant Astrid Jørgensen

Dansk Jægerforbund    
Repræsentant Chr. Thye    
Suppleant Bent Junker-Hansen

Dansk Botanisk Forening    
Repræsentant Lars Christensen

Naturvejlederforeningen DK    
Repræsentant Gitte Andersen

Danmarks Sportsfiskerforbund    
Repræsentant Jørn Chemnitz

Dansk Orienterings Forbund    
Repræsentant Jørn F. Andersen

Kongeåens Sammenslutning af sportsfiskere    
Repræsentant Søren Rygaard
    
Dansk Ornitologisk Forening    
Repræsentant Sten Nielsen    
Suppleant Lars Holst Pedersen

Kolding Sportsfisker Forening    
Repræsentant Torben Lindholst    

Trægruppen i Haderslev    
Repræsentant Carsten Ørnsholt    
Suppleant Flemming Nissen

Bæredygtigt Landbrug    
Repræsentant Peter Rosendal    
Suppleant Niels Karstoft

Jysk Landbrug  
Repræsentant Anders Stensgaard    
Suppleant Svend Nygaard

Sønderjysk Landbo Forening    
Repræsentant Peter Aalykke Jensen   
Suppleant Asger Kristensen

Familielandbruget LRS – Vejle    

Repræsentant Rikke Kyhn    
Suppleant Sven-Aage Steenholdt

Dansk Skovforening    
Repræsentant Niels E. Schultz-Petersen    
Suppleant Steen Grunnet

Kolding Herreds Landbrugsforening   
Repræsentant Hans Damgaard  

Vejle-Fredericia Landboforening    
Repræsentant Maria Pilgaard    
Suppleant Nis Kristian Hjort

Landbrug & Fødevarer    
Repræsentant Berith Nissen    

Haderslev Østeramts Familielandbrug    
Repræsentant Jens Peter Nielsen    
Suppleant Preben Hansen

Hvem kan deltage i Naturrådet?
Naturrådet kan bestå af op til 20 medlemmer fra relevante landsdækkende og lokale foreninger og organisationer inden for Trekantkommunernes geografiske udstrækning. Naturrådene skal repræsenteres ligeligt mellem hhv. erhvervsorganisationer, og organisationer der varetager naturinteresser.
De foreninger og organisationer, som ifølge bekendtgørelsen om etablering af lokale naturråd kan være repræsenteret, er:

  • relevante landsdækkende erhvervsorganisationer,
  • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, og
  • lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af natur.

De lokale foreninger og organisationer skal have et lokalt udspring og være selvstændige foreninger hhv. organisationer. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at der er tale om lokale afdelinger af landsdækkende organisationer.

Det bemærkes, at ligestillingsloven finder anvendelse. Det betyder, at foreninger og organisationer skal indstille både en mand og en kvinde, når de indstiller medlemmer og suppleanter til det lokale naturråd. Kravet kan dog fraviges i særlige tilfælde, f.eks. hvis det ene køn kun i ringe omfang er repræsenteret eller valgt ind i foreningen eller organisationen.

Et kort over alle de geografiske opdelinger af de 20 Lokale Naturråd i Danmark ses her.

Lovgrundlag
Bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd (Bek. 971 af 7. august 2017).

 

 

 

Feedback