Konflikt 2018

Her kan du få et overblik over hvordan en eventuel arbejdskonflikt vil påvirke Fredericia Kommune

Nyt: Strejke og lockoutvarsler udskudt i yderligere 14 dage

Forhandlingerne mellem Kommunernes Landsforening KL og de faglige organisationer fortsætter i Forligsinstitutionen. Forligsmanden har udsat en mulig konflikt, så der kan komme strejke den 6. maj og lockout den 12. maj. Forligsmanden har dermed udsat konflikten de to gange 14 dage der er mulighed for.

Hvis der bliver konflikt, vil det påvirke mange serviceområder i Fredericia Kommune. Områder som handicapområdet, ældreområdet (bemærk at der er varslet strejke på Othello plejecenter), forsyningssektoren mm. vil ikke blive omfattet af lockout. På områder, der er omfattet af strejke, vil der være nødberedskab til at løse essentielle opgaver.

Se hvilke områder, der risikerer at blive påvirket af strejke og lockout

Har du spørgsmål kan du kontakte det området du er tilknyttet. Du kan også sende dit spørgsmål til konflikt2018@fredericia.dk.

 

Er du medarbejder i Fredericia Kommune?

Få mere information om en evt. arbejdskonflikt på Fredericia Kommunes intranet under 'Mig som ansat'.

Feedback