Dagplejen i Fredericia Kommune

Dagplejen

Her finder du information om dagplejen - et tilbud til 0-2 årige børn

Velkommen til Dagplejen i Fredericia Kommune

 • Dagplejen er et moderne og professionelt dagtilbud til børn i alderen 0-2 år
 • Vi skaber udvikling, leg, læring og trivsel for det enkelte barn
 • Vi skaber nærhed og trygge relationer
 • Vi tilbyder gæstedagpleje ved sygdom og ferie
Gode grunde til at vælge en kommunal dagplejer
 • Der er højest indmeldt fire faste børn i alderen seks måneder til 3 år. Det betyder, at der er god tid, og at dit barn får den voksenkontakt, tryghed og det nærvær, det behøver.
 • For at give mest mulig støtte og omsorg til de helt små børn, anviser vi aldrig flere end to børn under 12 måneder til pasning ved samme dagplejer.
 • Dagplejeren tilrettelægger en hverdag ud fra børnenes behov, trivsel og udvikling. Derudover laver dagplejeren en læreplan, som skal støtte dit barns udvikling.
 • Dagplejehjemmet er godkendt i forhold til indretning og sikkerhed. Fredericia Kommune indhenter desuden straffeattest og børneattest for alle i husstanden over 15 år.
Her bor dagplejerne

På kortet nedenfor har du mulighed for at få vist, hvilke dagplejere der er i Fredericia Kommune. Du kan finde oplysninger om dagplejerens navn, åbningstider og adresse. Du har naturligvis mulighed for at søge om dagplejere i hele kommunen, uanset hvor du bor i Fredericia Kommune.

Klik på kortet for at komme i gang
Når du klikker på kortet, åbner det på en ny side, hvor du får vist et større kort. Her kan du hente information om den enkelte dagplejer ved at klikke på prikkerne.

På kortet kan du også vælge at få vist alle kommunale daginstitutioner og folkeskoler i Fredericia Kommune.

KLIK PÅ KORTET FOR AT HENTE INFO

Kort Dagplejen

 

Faglighed og profil

Vores dagplejere har forskellige uddannelser og kompetencer inden for børneområdet. De har alle gennemgået grunduddannelsen suppleret med opkvalificeringskurser i for eksempel motorik, sprog, kost, førstehjælpskursus med mere.

I september 2014 startede et stort efteruddannelsesprojekt for samtlige dagplejere, så dagplejerne er opkvalificerede på faglig viden inden for nyeste forskningsresultater i forhold til børn i alderen 0-3 år. 

Alt dette giver en bred faglig viden og stor kompetence i dagplejerens arbejde med børn.

Den enkelte dagplejer sikrer et lille pædagogisk læringsmiljø i dagligdagen, der er præget af overskuelighed, lavt støjniveau, dagligdags aktiviteter og hjemlige værdier.

Dagplejeren sikrer helhed og sammenhæng for barnet. Barnet bliver stimuleret og udfordret på de sociale, følelsesmæssige, motoriske og intellektuelle områder ud fra barnets behov.

Åbningstider og lukkedage

Dagplejen tilbyder muligheder for pasning i tidsrummet fra klokken 6.00-17.20 fordelt på fire moduler.

En dagplejeplads er på maksimalt 48 timer og kan frit benyttes inden for dagplejerens åbningstid.
For tiden er det modul 2 og modul 3, der er de mest efterspurgte.

Moduloversigt

 • Modul 1: Mandag - torsdag klokken 6.00-15.50 og fredag klokken 6.00-14.40
 • Modul 2: Mandag - torsdag klokken 6.30-16.20 og fredag klokken 6.30-15.10
 • Modul 3: Mandag - torsdag klokken 7.00-16.50 og fredag klokken 7.00-15.40
 • Modul 4: Mandag - torsdag klokken 7.30-17.20 og fredag klokken 7.30-16.10

Hvis du ikke kan finde et modul, som passer dig, kan vi undersøge, om det er muligt at ændre i åbningstiden i forhold til dine behov.

Behovsåbent
For at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne i dagplejeafdelingen er der behovsåbent:

 • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
 • 27. december - 30. december (begge dage inkl.)

Lukkedage

 • 5. juni - Grundlovsdag
 • 24. og 31. december
Gæstedagpleje

Når du har valgt en kommunal dagplejer, risikerer du ikke pludselig at stå uden pasning. Hvis dagplejeren bliver syg, skal på kursus eller har ferie, kan dit barn komme i gæstedagpleje. Vi tilbyder gæstedagpleje efter denne prioritering:

 1. Hvis muligt tilbydes distriktets gæsteplejer, som er en erfaren dagplejer uden fast tilknyttede børn
 2. Gæstepleje hos dagplejere med ubesatte pladser, som fortrinsvist er i dit eget distrikt
 3. Barnet vil blive placeret hos en dagplejer som det femte barn
 4. Vi bestræber os altid på at tilbyde gæstepleje i lokalområdet og hos en dagplejer, som barnet har mødt før. Dette kan dog ikke altid kunne lade sig gøre.

Hvis du selv kan sørge for pasning frem for gæstedagpleje, er der i særlige tilfælde mulighed for at få forældrebetalingen tilbagebetalt. Forudsætningen for tilbagebetaling er blandt andet, at du har bopæl i Fredericia Kommune.

Du skal kontakte din koordinator, hvis du i første omgang har takket nej til gæsteplejen, men så efterfølgende får behov for pasning.

Bilag

Gæstedagplejere i distrikterne

Din faste dagplejer kan fortælle dig, hvem der er gæstedagplejer i dit distrikt.

Distriktsinstitutionen Kirstinebjerg

Anni Torp Kjær, tlf. 22 93 87 09, mail: anni.kjar@fredericia.dk

Distriktsinstitutionen Fjordbakke

Hanne Jørgensen, tlf. 42 15 61 69, mail: hanne.jorgensen@fredericia.dk

Distriktsinstitutionen Erritsø

Lisbeth Dahlhus Jensen, tlf. 28 72 32 77, mail: lisbeth.d.jensen@fredericia.dk

Distriktsinstitutionen Ullerup Bæk 

Sonja Johannesen, tlf. 22 94 28 69, mail: sonja.johannesen@fredericia.dk

Kost- og madpolitik

Dagplejens madpolitik
Dagplejeren skal sørge for at give barnet en sund og varieret kost med årstidens frugt og grønt. Det er dagplejeren, der indkøber og betaler kosten.
 
Specialkost
I tilfælde hvor barnet på grund af diabetes eller allergi skal have specialkost, skal I som forældre selv stille denne kost til rådighed. Færdigblandet modermælkserstatning medbringes også af forældrene.
 
Dagplejeren sørger for, at børnene har en god oplevelse under spisningen, uanset om barnet spiser dagplejerens kost eller forældrenes medbragte specialkost.

Naturdagplejere

Fredericia Kommune har ni kommunale naturdagplejere.

At være naturdagplejer betyder, at

 • Børnene er ude hver dag året rundt
 • Børnene er på tur mindst en gang om ugen
 • Børnene lærer om "fra jord til bord" og sår, høster og spiser egen avl
 • Børnene lærer om vejret og årstiderne - det kommer helt af sig selv, da de er ude hver dag året rundt uanset sol eller regn
 • Dagplejeren kommer på kursus om børn i naturen
 • Dagplejeren skal lave en årsplan, der sammen med billeder sendes til Friluftsrådet

Herunder kan du se, hvem naturdagplejerne er:

Distriktsinstitutionen Erritsø

 • Lonny Oversø
 • Inge Pedersen
 • Helle S. Kristiansen

Distriktsinstitutionen Fjordbakke

 • Mette Bertelsen
 • Jane Petersen
 • Lise-lotte Møller Dam
 • Heidi Bager

Distriktsinstitutionen Kirstinebjerg

 • Anni Poulsen
 • Vibeke Rasmussen

Distriktsinstitutionen Ullerup Bæk

 • I øjeblikket ingen naturdagplejere

Vil du vide mere, så besøg www.groennespirer.dk

Pædagogiske Idrætsdagplejere

For de pædagogiske idrætsdagplejere er sundhed, trivsel og bevægelse tre vigtige værdier. Det at være pædagogisk idrætsdagplejer betyder, at der er pædagogisk idræt med leg og bevægelse på programmet for dagplejebørnene hver dag flere gange om dagen.

Hver dag bliver der planlagt aktiviteter, hvor både små og store børn får pulsen op.

Fredericia Kommune har to pædagogiske idrætsdagplejere:

 • Annette Nielsen, Kirstinebjergdistriktet
 • Lene Wetche Balslev, Kirstinebjergdistriktet
Sådan søger du en plads

På "Digital Pladsanvisning" kan du skrive dit barn op til dagpleje. Hjemmesiden giver også mulighed for at tjekke ventelister, se status på ansøgning med videre. Du finder link til den digitale pladsanvisning øverst på denne side i boksen "Selvbetjening".

Når du er kommet ind på selvbetjeningssiden, så klik på ”Log på” i øverste højre hjørne. Du logger på med dit Nem-ID. Du finder "Kommunal Dagpleje" under punktet "Dagtilbud". 
  
Besøg hos dagplejeren, når du får tilbudt en dagplejeplads
Når du får tilbudt en kommunal dagplejeplads, skal du på et besøg hos dagplejeren. Her får du mulighed for at møde dagplejeren, stille spørgsmål, se hjemmet og høre om hverdagen. Dagen efter besøget skal du give besked, om du ønsker pladsen.

Koordinatorer i distrikterne

Din faste dagplejer kan fortælle, hvem der er koordinator i dit distrikt.

Distriktsinstitutionen Kirstinebjerg

Heidi Møller Rieck, Tlf. 22 93 88 31, heidi.jacobsen@fredericia.dk

Jytte K. Eskildsen, Tlf. 22 93 86 64, jytte.eskildsen@fredericia.dk

Distriktsinstitutionen Fjordbakke

Gurli Nissen, Tlf. 22 19 75 21, gurli.nissen@fredericia.dk

Distriktsinstitutionen Erritsø

Lene Madsen, Tlf. 22 93 89 73, lene.madsen1@fredericia.dk

Distriktsinstitutionen Ullerup Bæk

Heidi Greisager​, Tlf. 22 93 86 50, heidi.greisager@fredericia.dk

Heidi Holm, Tlf. 22 93 25 68, heidi.holm@fredericia.dk

Legestuen

Legestuegrupperne
De fleste dagplejere er tilknyttet en legestuegruppe, som arbejder tæt sammen.

Grupperne mødes en gang om ugen eller hver 14. dag i lokaler, hvor de laver fælles aktiviteter.

Formålet med legestuen er først og fremmest samværet og aktiviteterne børn og voksne imellem.

Forældreråd

Forældreråd i Erritsø distriktet 2016-2017

Forældreråd i Fjordbakke distriktet 2016-2017

Forældreråd Kirstinebjerg distriktet 2017-2018

Forældreråd Ullerup Bæk distriktet 2

Forsikring, tilladelser og tavshedspligt

Forsikring
Fredericia Kommune har ikke en kollektiv forsikring, der dækker dit barn i den tid, barnet er i dagpleje. Du er derfor som forældre selv ansvarlig for eventuelt at tegne en forsikring, der dækker skader, som måtte opstå, mens dit barn er i dagpleje.

Tilladelser

 • Transport
  For at dagplejeren kan have mulighed for at køre med dit barn i arbejdstiden, kræver det en skriftlig tilladelse
  Kørsel med dit barn skal have et pædagogisk formål - for eksempel kørsel til legestue, besøg hos anden dagplejer, udflugt og lignende
  Alle børn skal være fastspændte i sikkerhedsmæssig godkendte autostole
  Det er frivilligt, om du vil underskrive kørselstilladelsen
   
 • Foto
  Ofte bliver der taget fotos af dagligdagen hos Dagplejeren. Billederne bliver for eksempel brugt på Dagplejens hjemmeside, i nyhedsbreve til forældre med mere. På oplysningsskemaet skal forældrene ved barnets start i dagplejen give skriftlig tilladelse til, at barnet må fotograferes, og at billederne må anvendes jævnfør ovenstående.

Tavshedspligt
I dagplejen har alle ansatte tavshedspligt.

Tavshedspligten:

 • omfatter alle personer, som er bosiddende på dagplejerens adresse
 • gælder forhold omkring børn og forældre, som dagplejeren og andre måtte få kendskab til gennem sit arbejde
 • gælder ikke kun under ansættelse, men også efter eventuel fratrædelse
Bestyrelser

I bestyrelsen for Erritsø distriktet
Wicky Kalbæk, wika@outlook.dk

I bestyrelsen for Fjordbakke distriktet
Karina Bukh, Tlf. 29 89 03 67, karina@bukh.nu 
 
I bestyrelsen for Kirstinebjerg distriktet
Line Kusk, Tlf. 23 96 36 53, lyner1988@hotmail.com
 
I bestyrelsen for Ullerup Bæk distriktet
Louise Christensen, Tlf. 60 24 15 88, louise.christensen88@gmail.com

Samarbejde med daginstitutionerne

I Fredericia Kommune samarbejder vi for at skabe helhed i børnenes liv og lette overgangen fra dagpleje til daginstitutioner og børnehaver.

Dagplejerne er velkomne til at komme på besøg i daginstitutionerne og deltage i forskellige aktiviteter.

Daginstitutionerne besøger også dagplejerne i deres hjem eller mødes med dem i legestuen.

Inden barnet går fra dagpleje til daginstitution, besøger dagplejen den daginstitution barnet starter i (hvis afstanden tillader det).

Dagplejeren medbringer de papirer, som forældrene har skrevet under på i forbindelse med overgangen til daginstitution. Papirerne indeholder oplysninger, som skal være med til at sikre, at jeres barn får en god start i daginstitutionen.

Når dit barn har brug for ekstra støtte

Skulle det vise sig, at dit barn har behov for lidt ekstra støtte i hverdagen, for eksempel i forhold til motorisk eller sproglig udvikling, så tilbyder dagplejen hjælp via en række samarbejdspartnere.

Vi samarbejder med:

Sundhedsplejen
CPU / Center for Pædagogisk Viden og Udvikling
PPR / Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

 

Pædagogisk arbejde

Den pædagogiske læreplan er en beskrivelse af dagplejerens arbejde med børnenes læring og udvikling.

Dagplejen er kendetegnet ved, at arbejdet udøves i dagplejerens eget hjem. Børnenes læringsmiljø er fortrinsvist i dagplejerens hjem, men også i legestuen.

Hos dagplejeren er der fokus på "De 6 kompetencer".

De 6 kompetencer:

 • Personlige kompetencer
 • Natur og naturfænomener
 • Sociale kompetence
 • Krop og bevægelse
 • Sprog
 • Kultur og kulturelle udtryksformer

Herudover vil der altid være plads til de emner, der optager børnene lige nu og her. Med den særlige opmærksomhed på børnenes læring er dagplejeren med til at sikre, at alle børnene styrkes i de kompetencer, de er i besiddelse af.

Læring finder sted alle steder: I børnenes leg, i samspillet med dagplejeren, gennem tryghed, nærhed, omsorg for børnene og meget andet.

Barnet understøttes i sin udvikling og kan tilbydes særlig hjælp, hvis det har brug for ekstra motorisk- eller sproglig støtte.

Dagplejeren samarbejder tæt med distriktets pædagogiske leder.

Feedback